ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 2019

Δωρεάν κατασκήνωση μέσω προγράμμάτων του ΟΑΕΔ και των ασφαλιστικών ταμείων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής και το ΑΦΜ σας για να γίνει ο έλεγχος.


π.χ.: 21/2019/000012345678

π.χ.: 123456789

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ

Παιδική κατασκήνωση στην Χαλκιδική με το καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δωρεάν συμμετόχή από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.